Apel de proiecte NU abuzului împotriva femeilor/ Call for projects NO to abuse against woman

NU ABUZULUI IMPOTRIVA FEMEILOR /  NO TO ABUSE AGAINST WOMEN

Parte din proiectul 2021=Grijă=Protecție=Refacere/

Part of 2021=Care=Protection=Recovery

Din anul 2013 Galeria Galateca a lansat proiectul Măiastra care a marcat fără întrerupere, an de an, solstițiul de vară și o veche sărbătoare populară, Ziua de Sânziene.

Fiecare eveniment a fost unic și a urmărit să descopere și să prezinte fațete necunoscute ale spiritului feminin.

Pornind de la calendarul românesc străvechi care marchează ziua de 24 iunie ca zi de sărbătoare legată de tinere divinității feminine ancestrale, ambivalente, seducătoare, frumoase, dar și răzbunătoare cu numele de Rusalii, Iele, Sânziene, asemenea Nimfelor, Naiadelor, Elfelor, Fee-lor şi Dryadelor, prezente în alte culturi, am creat creat un progam de artă contemporană.

Noaptea de Sânziene este una dintre marile nopți de peste an, când cerurile se deschid iar cele două lumi comunică energetic și vibrațional, de aceea pornind de la

datinile legate de acestă zi, în acest an Galateca propune o altă arordare, respectiv  apropierea de prezența feminină, de frumusețea și importanța ei prin participarea la un eveniment manifest care atrage atenția asupra escaladării dramatice a abuzului împotriva femeilor.

NU ABUZULUI IMPOTRIVA FEMEILOR /  NO TO ABUSE AGAINST WOMEN

este o expoziție ce are la bază căutările și observațiile noastre când societatea s-a dezvoltat pe două trasee antagonice, pe de o parte comunitățile și familiile s-au apropiat, iar prin contrast, violența și abuzul a crescut.

Propunem o expozitie internațională de mail art, care va cuprinde scrisori, cărți poștale cu lucrări originale de la artiști invitați și de la cei care vor răspunde la apelul de proiecte lansat de galerie, tocmai pentru a reface vech și umane legături pe care plicul și cartea poștală reușeau să le păstreze. Din punct de vedere conceptual ne interesează și o radiografiere a acestui fenomen prin prisma omului de cultură.

Expoziția face parte dintr-o campanie începută de galeria Galateca și Asociația culturală Neo Art România în anul 2020 și care va continua până în 2022, cu mai multe teme pornind de la aceste observații, în spații și medii diferite.

În perioada 24 iunie – 14 iulie, proiectul se va dezvolta pe trei trasee:

  • Expoziția de mail art ce va avea loc la Galateca
  • O serie de instalații stradale
  • O serie de întâlniri cu asociații și membrii ai societății civile, dezbateri și discuții pe această temă, cu invitați-reprezentanți ai asociațiilor, moderatori radio/tv, artiști care lucrează pe teme sociale, studenți etc.

Galeria Galateca și Asociația culturală Neo Art România vor prezenta expoziția NU ABUZULUI IMPOTRIVA FEMEILOR /  NO TO ABUSE AGAINST WOMEN în Berlin în cadrul parteneriatului realizat cu Asociația culturală Fantom la galeria Fantom, în a doua parte a lunii august 2021.

NO TO ABUSE AGAINST WOMEN

Part of 2021 = Care = Protection = Recovery

In 2013, Galateca Gallery launched the Măiastra cultural project, which marked without interruption, year after year, the summer solstice and an old popular holiday, Sânziene Day.

Each event and exhibition was unique and aimed to discover and present to the public unknown or less known facets of the feminin spirit and energy, in a contemporary way.

Starting from the ancient Romanian calendar that marks June 24th as a holiday related to young ancestral female deities, ambivalent, seductive, beautiful, but also vengeful with the names of Iele, Sânziene, like Nymphs, Naiads, Elves, Fee – and the Dryads, magical deities from cultures around the world, we created a program of contemporary art.

The night of Sânziene is one of the magic nights of the year, when the skies open and the two worlds communicate, that’s why starting from the customs related to this day, this year, Galateca gallery proposes another project inspired by the feminine spirit, its beauty and importance, an art manifesto event that draws attention to the dramatic escalation of abuse against women.

NO TO ABUSE AGAINST WOMEN it is an exhibition based on our searches and observations from the last pandemic year, when society developed on two antagonistic paths, on the one hand communities and families came closer, and by contrast, violence and abuse increased.

We propose an international exhibition of mail art, which will include letters, postcards with original works from guest artists and those who will answer the call for projects launched by the gallery, just to restore old and human connections that the envelope and the book managed to keep them. From a conceptual point of view, we are also interested in an x-ray of this phenomenon from artist’s and cultural personality’s perspective.

The exhibition is part of a campaign started by Galateca Gallery and the Neo Art Romania Cultural Association in 2020 and which will continue until 2022, with several themes starting from these observations, in varios environments and cultural spaces: CARE and PROTECTION.

Between June 24 and July 14, the project will be developed on three routes:

– The mail art exhibition that will take place at Galateca.

– A series of street installations.

– A series of meetings with associations and members of civil society, debates and discussions on this topic, with guests-representatives of associations, radio / TV moderators, artists working on social issues, students etc.

Galateca Gallery and Neo Art Romania Cultural Association will present the exhibition NO TO ABUSE AGAINST WOMEN in Berlin in the partnership with the Fantom Cultural Association at the Fantom Gallery, in the second part of August 2021. Coordonators: Anca Boeriu and Andreea Sandu.

Conditions for participation

Please send your proposals in two formats, a gesture, written or visual, as well

– Online at galerie@galateca.ro

– And physically send an envelope with letter or picture postcard, or any other format suitable for mail art

– until June 21, online 24:00 Romanian time and in physical format the date of the post office at:

We will reject any work that damages the image of the organizer and the topic addressed or has a political connotation