Anca Smărăndache

Absolventă a Universităţii Naţionale de Arte, secţia Artă Murală, cu un Master în Arte Vizuale, Smărăndache lucrează în prezent în Bucureşti ca Ilustrator/Artist independent. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici şi a Clubului Ilustratorilor Români. Atât în domeniul picturii, cât şi în domeniul ilustraţiei îi place să se desfăşoare pe dimensiuni mai mari, folosind obsesiv aluziile la realităţile figurative.
În pictură abordează un univers al introspecţiei, iar în ilustraţii, universul în care se regăseşte este cel fantastic, poetic, desprins de realitatea care o înconjoară. Are la activ două expoziţii personale şi mai multe participări la expoziţii de grup. S-a dedicat în ultimii ani ilustraţiei de carte, fapt care s-a concretizat în apariţia a peste 20 de cărţi ilustrate.

Statement

Portretul uman este exploatat în majoritatea lucrărilor sale. Este atrasă de unitatea care se creează între prezenţele umane şi un element decorativ, ahitectural sau un element al naturii. Portretul, mai mult sau mai puţin evidenţiat în picturile de până acum, încearcă să filtreze stări, detalii ale unei realităţi imaginate, visate, concomitent cu o realitate imediată. O mare parte din ele creează impresia unei note de ireal. Registrul cromatic se învârte în jurul unui climat coloristic contrastant, culori tomnatice sau aprinse, jonglând cu vibraţia intensă dar şi subtilă a petei de culoare sau cu nuanţe ale aceleiaşi culori. Multe din picturile artistei sunt gândite ca nişte
compoziţii monumentale restrânse, compoziţii statice pe baza dominantelor orizontale, verticale şi a fomelor circulare.
În această serie de lucrări se detaşează portrete dislocate din mediul lor real şi proiectate într-un spaţiu decorativ, realizate prin mase cromatice puternic contrastante. Desluşeşte esenţa relaţiei dintre om şi natura urbană. Spaţiul se transformă într-un element metaforic esenţial. Anca Smărăndache vrea să întărească ideea că omul poate pune în valoare locul şi locul poate desăvârşi identitatea umană.
Expunerea portretului uman este limitată de spaţiul la care se raportează şi se dezvăluie printr-un detaliu; dincolo de el, transmiterea mesajului sau contactul cu celălalt, se intuieşte. Efectul de distanţare şi apropiere se creează. Toate cele 3 lucrări reprezintă clipe ale intimităţii umane, aducând în atenţie o ecranare a unei stări personale.

Lucrări:

CLIPA 1 (acrilic pe carton 21X30 cm)
Prin evidenţierea anumitor detalii fizionomice, expunerea fragmentată a portretului poate sublinia uneori un mesaj mult mai pregnant. Raportarea la celălalt este pusă prin planurile geometrice care funcţionează ca rapel la o lume de semne ale spaţiului în care ea trăieşte: natura (prin verdele crud), bolta, sfera, zidul, uşa, fereastra, stilizări umane reduse la planuri arhitecturale.

CLIPA 2 (acrilic pe carton 24X29 cm)

În această lucrare artista urmăreşte să scoată în evidenţă orizontul nesfârşit văzut şi gândit, indiferent de locul în care te afli. Un moment de reflecţie, faptul că poţi vedea dincolo de spaţiul delimitat sau de cel concret vizibil. E o invitaţie la visare dintr-un spaţiu restrâns.

CLIPA 3 (acrilic pe carton 25X30cm)
Spre deosebire de Clipa I şii Clipa II, în care văzul şi vorbitul implicit tăcerea, sunt aduse în atenţie, în cea de-a treia a vrut să surprindă auzul printr-un moment instantaneu expus, nepregătit. În contrast cu relaxarea personajului vine intensitatea cromatică prin roşu şi verde.

Powered by Centrul Cultural Expo Arte, AQUA Carpatica, NeoArt Romania
#contactless, #stamcasa, #galerievirtuala, #galateca, #doaronline, #art #separatdarimpreuna #doaronline #artonline #sculptura #expoarte #aquacarpatica #galateca #galatecagallery #neoart #neoartromania #ancasmarandache