SINERGIE | SIX -T

5 -16 octombrie 2021

Galateca găzduiește, ȋn perioada 5-16 octombrie 2021, expoziţia SINERGIE  a grupului SIX T, ce cuprinde  lucrӑri de artӑ realizate ȋn tehnici tradiţionale sau neconvenţionale specifice mediului textil contemporan, sau lucrӑri mix media. 

Gândit de la ȋnceput ca o structurӑ flexibilӑ, Grupul SIX T (Marijana Bițulescu, Daniela Frumușeanu, Mariana Grumăzescu Voicu, Maria Negreanu și Agatha Pricopescu) are anul acesta douӑ artiste invitate Gabriela Caraman Coruţ și Nicoleta Bucșaru  și continuă demersul ȋnceput anul trecut, bazându-se pe  afinități, plăcerea de a crea, de a expune împreună, bucuria de a împărtăși din experiența acumulată, de a învăța unii de la alții.

Desfӑșurându-se ȋn sfera imaginarului, obiectele de artӑ vizualӑ de facturӑ bi sau tridimensionalӑ, construiesc un dialog organic ȋntre figurativ și abstract, ȋntre grafic, decorativ sau pictural.

Acest grup se contituie ca  formӑ dinamicӑ și flexibilӑ de manifestare plasticӑ, cӑutând un rost mai adânc al expunerii ȋn grup.

SINERGIE aduce în atenția publicului 7 artiști cu o viziune inovatoare adaptatӑ  tendinţelor artei  contemporane, o instalație din lucrări textile și mix media. Expoziția poate rămâne deschisă în perioada 5-16 octombrie la galeria Galateca.

Depre Grupul SIX T. Format din Marijana Bițulescu, Gabriela Cristu, Daniela Frumușeanu, Mariana Grumăzescu Voicu, Maria Negreanu și Agatha Pricopescu s-a constituit ca urmare a  participӑrii  la cea de-a III-a ediţie a Bienalei internaționale de textile de la Haacht, Bruxelles (Belgia), din martie 2019, unde România a fost ţarӑ invitatӑ de onoare.  Din dorinţa de a promova diversitatea, multiplele posibilitӑţi  de exprimare artisticӑ, dar și complexitatea diferitelor  forme de artӑ textilӑ, ȋn septembrie 2020, grupul  SIX T a debutat  cu expoziţia TANGENŢE  la  Galeria Orizont din București. Acest grup se contituie ca  formӑ dinamicӑ și flexibilӑ de manifestare plasticӑ, cӑutând un rost mai adânc al expunerii ȋn grup.

              SIX T atrage atenţia asupra unui domeniu artistic ancestral, nelimitat ca arie de exprimare plasticӑ, ȋmbogӑţit și ȋnnobilat permanent de fiecare  creator ȋn parte.

             SIX T:  TEXTILE – TEHNICĂ – TEMPERAMENT – TENACITATE – TRĂIRE

 

Parteneri media: modernism.ro, Biz, Agenția C’Arte, dreamingof.net, Cover stories, Kreatoria, Propagarta

Susținut de AQUA Carpatica și Domeniile Sâmburești