PANTEONUL ROMÂNESC în viziunea contemporană a lui PAUL HITTER