De la Geneza la Revelatie

Joi, 20 decembrie, ora 18, va avea loc la Galeria Galateca vernisajul expoziţiei „De la Geneză la Revelaţie” semnată de Maria Cioată & David Leonid Olteanu şi curatoriată de Mihai Plămădeală.

Proiectul “Geneză” reprezintă dezvoltarea unei teme create cu ocazia Bienalei de Artă Contemporană de la Florenţa din 2017, unde Maria Cioată a obţinut Medalia de Aur “Lorenzo Il Magnifico”. La acelaşi eveniment, David Leonid Olteanu a atras, de asemenea, atenţia, fiind medaliat pentru lucrarea sa, intitulată “Revelaţie”. Până la dubla personală “De la Geneză la Revelaţie” nu a mai fost decât un pas, unul logic. O expoziţie în care artiştii se potenţează reciproc, păstrând valenţele estetice în articularea discursului lor polifonic, unul cu certe atribute conceptuale.

Lucrările celor doi artişti, deşi formal vorbind cunosc similitudini, sunt eminamente complementare ca intenţionalitate. Prin Maria Cioată, formele volumetrice transcend orizontul de aşteptare al privitorului în relaţie cu materialele folosite în sesiunile de configurare a lucrărilor sale. În perioada de creaţie pe care o traversează, artista s-a îndepărtat de sculpto-ceramică, apropiindu-se totodată de instalaţie şi asamblaj. David Olteanu îşi construieşte lucrările în context ludic, fără a diminua însă magnitudinea temelor alese. Pentru el, ceea ce contează este capacitatea imaginii de a fi purtătoare de mesaj verbal.

În cadrul vernisajului, va fi susţinut performance-ul „Time Line” de către coregrafii Maria Rusu si Marius Dobre.

Expoziţia va fi deschisă până pe 16 februarie 2019.

 

On Thursday, the 20th of December, 6 PM, the exhibition „From Genesis to Revelation” signed by Maria Cioată & David Leonid Olteanu and curated by Mihai Plămădeală will be opened.

The „Genesis” project is a development of a theme created on the occasion of the 2017 Florence International Contemporary Art Biennale, where Maria Cioată received the 1st Prize International Award „Lorenzo il Magnifico”. At the same event, David Leonid Olteanu catch also the attention and was awarded for his work „Revelation”. Until the double personal exhibition „From Genesis to Revelation” there was only one logical step. An exhibition where the artists enhance each other, keeping at the same time the esthetic values while developing their polyphonic speech, one with clear conceptual attributes.

The works of the two artists are eminently complementary as intentionality, although they are similar at a formal level. Maria Cioată’s volumetric shapes go beyond the expectations of the visitor in relation with the used materials. In this artistic period, the artist moved away from the sculpto-ceramics and came closer to the installation and assemblage. On the other hand, David Olteanu builds his works in a playfulness context, though without diminishing the magnitude of the themes he choose. For him, what matters is the capacity of the image to carry a verbal message.

 At the opening of the exhibion, the „Time Line” performance will be presented by the choreographers … The exhibition will be opened until the 16th of the February, 2019.