Mirela Anura

Mirela Anura s-a născut în 1957 la Blaj (România) și a copilărit în Transilvania. A absolvit studii de artă monumentală la UNArte (Universiteatea Națională de Arte, București, fostul Institut Nicolae Grigorescu), la clasa Simona Chintilă și Rodica Lazăr. În 1983 are prima expoziție personală la galeria Atelier’35 și devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici.
Din 1988 locuiește la Düsseldorf, unde urmează studii la Kunstakademie. Continuă să practice gravura. Realizează numeroase cărți de artist, colaje, obiecte din hârtie (unele concepute ca pseudovestimentatie, paper fashion, papier à porter).
A avut numeroase expoziții personale și participări la expoziții de grup și bienale internaționale. A luat parte la schimburi artistice, tabere și rezidențiate printre altele la Praga, Paris, Londra, Haifa (Ein Hod).

Despre esenţa imaginii
Lucrările din hârtie relizate de Mirela Anura – decupaje, colaje, ștanțări, desene – organizate în structuri plane sau forme plastice, tridimensionale, par să-și revendice originea din ritm și ornament, din concilierea rigorii cu haosul. Analogii între micro- și macrocosmos, între structura organizată geometric a celulelor unor microorganisme și armoniile cosmice ale planetelor și sistemelor solare traversează aria tematica a ciclurilor de lucrări ale artistei.
Cercetarea artistică a raporturilor între forme se desfășoară mai ales după principii asociative, pe multiple straturi și semnificații, prin transparența conotației și prin revelația substraturilor, ca și cum în fiecare formă, în fiecare compoziție, s-ar fi cuibărit deja o altă formă, imanentă.
Succesiunea, dezvoltarea serială a formelor și motivelor după principii asociative sau transformative atrage după sine o receptare de tip cinematografic. Putem urmări acest fenomen cel mai bine în cărțile de artist ale Mirelei, unde bucuria experimentului, căutarile și intențiile ei cumulate se centrează pe formatul strict și sever al cărții. În acest context, în care evoluția formelor abstracte și puriste urmează o mișcare liniară, succesiunea lor generează calități narative.
Lucrările ei prind viață prin raportul dintre forme sau structuri și fundalul pe care sunt proiectate, prin acuratețea execuției, dar și prin repetiția și ritmul compoziției.
Simplitatea aparentă dar în același timp complexitatea imaginilor create și punerea lor în scenă provoacă atenția și dăruirea privitorului, chemat să le descopere esența. În cazul artei propuse de Mirela Anura ne putem întreba: unde vom găsi esența lucrurilor? În complexitate-simplitate? În ritmul sau în metamorfozele motivelor? În ecuația ornamentală a contradicțiilor? Sau mai degrabă este de găsit tocmai în ceea ce nu este prezent și explicit în ele? Rămâne pe seama intuiției privitorului să descopere aceste elemente imanente și să le reîntregească prin puterea contemplației, prin puterea persistenței. Michael Voets, istoric de arta, curator

Proiect inițiat și organizat de galeria Galateca
Co-organizator: Asociația culturală Neo Art România
Proiect susținut de George – primul banking inteligent
In parteneriat cu Centrul Cultural Expo Arte, Dinu, Urse si Asociații, Asociatia Love Art, AQUA Carpatica

Parteneri media Biz, modernism.ro, agentiadecarte.ro, Radio Romania Cultural

#contactless, #stamcasa, #galerievirtuala, #art, #separatdarimpreuna, #doaronline, #artonline #expoarte #aquacarpatica #galateca #galatecagallery #neoart #neoartromania #artaincarantina #niciozifaraarta