Vernisaj DOI

06.10.2017

FB Post 2
Dana Constantin / Marcel Bunea
Instalatie
Curator: prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu
Vernisaj: vineri , 6 octombrie, ora 20:00 / NAG 2017
6-9 octombrie

DOI 6 propune de această dată o ”instalație site specific” care explorează posibilitățile coexistenței a două entități artistice într-un singur demers și obiect estetic.
Instalația este structurată pe ideea complementarității. Două atitudini aparent divergente, opacitatea și transparența sondând magicul în relație cu fermitatea liniei drepte și a tentei plate, vin să structureze imaginea complexă a unei instalații parietale de mari dimensiuni (270×1750 cm).
”Doi artiști – un singur obiect estetic” ar putea fi sintagma definitorie a prezentei expoziții de la Galateca.
Ieșirea din amalgamul comun al picturii românești printr-un alt tip de propunere vizuală este o altă idee ce îi motivează pe cei DOI pictori: Dana Constantin și Marcel Bunea.

Eveniment inclus in Noaptea Albă a Galeriilor 2017.